Katarinarvandam@gmail.com
 • Welkom bij mijn Showcase!

  Ik ben Katarina van Dam, in deze showcase stel ik mijzelf kort voor en nodig ik u uit om wat van mijn werk en kennis te bekijken. Al deze content zal voornamelijk gericht zijn op mijn afgeronde studie: Interactieve Media/Multi Media Design & Communicatie. Ik vind het belangrijk een korte impressie te geven zodat deze ter aanvulling gebruikt kan worden tijdens het solliciteren.

 • Interactieve Media HVA

  Op deze pagina wil ik u kort introduceren aan de vakken en afstudeervarianten van Interactie Media. De opleiding Interactieve Media die nu overigens: Communicatie en Multimedia Design heet, heeft mij tijdens de propedeuse periode in een sletrein alle kanten van de drie afstudeervarianten laten zien.

  TDI: Technologie, Design & Interactie
  De afstudeerspecialisatie TDI richt zich op het ontwerpen en realiseren van innovatieve en interactieve mediaoplossingen in een veranderende maatschappij en stelt heel duidelijk de gebruiker centraal. De TDI student is gewend in multidisciplinaire teams samen te werken en weet de laatste ontwikkelingen op waarde te schatten en toe te passen. Metatags van de De TDI studenten zijn: innovatie, creatie, techniek, design, interactie, denken en doen, probleemoplossend, flexibel. Hij/zij ontwerpt en ontwikkelt interactieve oplossingen en kan complete producten opleveren. De TDI student is een visueel, interaction en technologische designer.

  CC: Content & Communicatie
  De afstudeerspecialisatie CC richt zich op de conceptuele en communicatieve kant van interactieve media in allerlei communicatieprocessen. Vanuit de marketing - en communicatiestrategie leren studenten passende, interactieve concepten ontwikkelen, waarbij woord, beeld en geluid optimaal integreren. Tevens leren zij content ontwerpen en ontwikkelen, met name in copywriting, visual design en animaties. De CC-Studenten zijn grofweg de concepters en communicatiespecialisten.  BO: Business & Organisatie
  De afstudeerspecialisatie BO leidt studenten op tot professionals die zich in het beroepenveld ontwikkelentot mondige specialisten op het gebied van nieuwe media. Met nadruk op nieuw, want de BO student is vooral op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het bereiken van doelgroepen, zowel met interactieve/mobiele,analoge nieuwe media, als met een combinatie daarvan. De focus binnen de afstudeerspecialisatie ligt op het ontwikkelen van zakelijke, organisatorische en managementvaardigheden. Het zijn vaak de pioniers op het gebied van interactieve media, met een ondernemende geest en een uitgesproken hands-onmentaliteit. De BO studenten zijn grofweg de managers en marketeers.

 • Feedback

  Contact bericht aangemaakt! U zult spoedig antwoord ontvangen!

  NAW

  Herderstraat 7,
  Jisp, 1546 LP.

  Telefoon:+31 075 642 3904
  E-mail: katarinarvandam@gmail.com

 • Projecten HVA

  Ik heb gekozen voor de afstudeervariant Content & Communicatie omdat bijvoorbeeld de vakken: Marketing, Interactieve content, Usability expert en Techniek & Innovatie mijn meeste interesse hadden. Vooral ontwerp, ontwikkelen en het marketingproces, heb ik altijd onwijs interessant en uitdagend gevonden. Binnen deze vakken kon ik mijn creativiteit en kwaliteiten het beste kwijt en kwamen zij het beste tot zijn recht. Dit toonde zich ook in de eindresultaten.
  De volgende projecten presenteer ik u met trots:

  Interactieve Content:
  Binnen deze 10 weken kregen wij individueel de opdracht om een opdrachtgever te vinden. Een opdrachtgever die dringend iemand nodig had om zijn website te optimaliseren. Dit kon betrekking hebben op: vormgeving, gebruiksvriendelijkheid, techniek, marketing en sales. Wij diende enkel onderzoek, rapportering, voorstellen en ontwerpen te creeren. In deze fase van de studie was het te vroeg om al daadwerkelijk HTML en CSS toe te passen.

  Interactieve Content was 1 van de eerste vakken in het tweede jaar. Het jaar waarbij je de afstudeervariant hebt bepaald en het behoorlijk spannend is om van start te gaan. Aangezien er best een pittige deadline gesteld werd, ben ik binnen mijn sociale kringen gaan zoeken naar mogelijkheden. Veel rondvragen en durven communiceren met mensen. Leren van andere hun ervaring en connecties opbouwen. Ik kwam er al snel achter dat de website van mijn voetbal vereniging onwijs verouderd was en dat de gebruiksvriendelijkheid ver te zoeken was. Ik heb de eigenaar en het bestuur van de vereniging gelijk benaderd en zij waren maar al te blij met het initiatief.

  Zonder verdere ervaring maar enkel theoretische ondersteuning en eigen opgedane kennis, ben ik er volledig voor gegaan. Ik ben begonnen met onderzoek naar de doelgroep, betrokkenen en heb het doel van de website bepaald. Vanuit hier nieuwe flow-charts ontworpen, design en layout voorstellen gecreeerd, en een voorstel gedaan aan de feestcommissie met betrekking tot de promotie van de voetbal kantine. Ook heb ik gekeken naar de optimalisatie van de communicatie binnen de website. Het toevoegen van nieuwsberichten en een prikbord zouden de website al gelijk veel dynamischer en levender kunnen maken.

  De clubleden vonden mijn voorstellen een toevoeging voor hun website. Voor mijn eerste vak in het tweede jaar, ben ik erg trot op het einderesultaat, vooral op het proces er naar toe en de communicatie vaardigheden die ik heb opgedaan. Enkele marketing concepten die ik uitgewerkt had, worden tot de dag van vandaag nog steeds toegepast binnen Voetbal Vereniging Jisp.


  Techniek & Innovatie:
  Ik kan wel zeggen dat dit vak een enorme uitdaging is geweest. In de beginfase keek ik erg op tegen deze opdracht. De opdracht was in mijn ogen toen erg pittig, en beangstigde mij ergens. Ook in deze fase had ik erg weinig kennis en ervaring. Ik heb immers nooit een vooropleiding gehad die aansloot bij Interactieve Media. Ik heb MBO Facilitaire Dienstverlening niveau 4 afgerond en enkel management en documentatie vaardigheden hebben mij geholpen tijdens mijn HBO tijd.


  De opdracht luidden als volgt: Het bedenken van 5 concepten die bestonden uit nieuwe interactieve technologie in combinatie met hedendaagse producten. Normaal gesproken vind ik producten bedenken en conceptualiseren geweldig interessant en leuk om te doen. Maar de deadline in dit geval bestond uit 1 week en het was een vereiste, dat er minimaal 2 concepten goedgekeurd zouden worden. Er zou gekeken en beoordeeld worden op: originaliteit, toevoeging, doelgroep, marketing mogelijkheden, realisme, uitvoerbaarheid, budget en uiteraard of de concepten krachtig genoeg waren. Deze opdracht werd in teamverband uitgevoerd en ik weet nog goed dat uiteindelijk na het presenteren van de ontwerpen, twee van mijn drie concepten uitgekozen werden. Ik was daar erg trost op en het gaf mij een boost mijn creativiteit niet tegen te houden maar vooral te laten gaan.


  Uiteraard ging hier een hoop doelgroeponderzoek, desktop/veld onderzoek en theorie aan vooraf. Ook hebben wij met de hele klas toen verschillende toekomstgerichte technologische excursies gedaan. Van alle concepten hebben wij in onze ogen, het meest probleemoplossende concept gepresenteerd aan de klas en een ruim voldoende behaald. Het vak is mij zo enorm bijgebleven omdat ik voor het eerst durfde mijn creativiteit te laten gaan en dat ik dit vak met volle plezier heb uitgevoerd.


  Minor/Mobile marketing
  In het derde jaar van de studie, kregen alle studenten de opdracht om een half jaar een minor te volgen. Een vak wat buiten het reguliere lespakket, valt maar wel relevant is aan de studie. Ik koos voor de minor: Game Design. De gehele game branche heeft altijd mijn aandacht getrokken en tevens was ik reuze benieuwd naar het ontwikkelproces.


  De minor bestond uit drie onderdelen: praktijk opdrachten, theorie en ondersteunende trainingen. De praktijk opdrachten bestonden uit het ontwerpen van online spellen zowel individueel als in groepsverband. De eisen die gesteld werden, waren behoorlijk pittig. Elke week moest het spel gevorderd zijn en diende de opgegeven elementen aanwezig te zijn binnen de game play.


  Tijdens de theorie lessen kregen wij inhoudelijk veel informatie over de geschiedenis en het ontstaan van spellen. Tevens werden wij voorzien van vele verschillende online marketing technieken en tools. Tijdens de trainingen, leerde wij verschillende tekenstijlen met betrekking tot character design. Ook deden wij interactieve oefeningen om onze fantasie en creativiteit te prikkelen en te stimuleren, voor de bevordering van het proces.


  Veel markt onderzoek, constante bijscholing en doorzettingsvermogen waren vereist tijdens deze minor. Het leukste en interessantste van deze lessen, waren vooral de uitdaging. De uitdaging het spel te laten aansluiten bij de juiste doelgroep, graphic design goed te laten aansluiten, documentatie verhelderend te houden en vooral, de game play amusant en uitdagend te krijgen.


  Uiteindelijk was het in deze fase van de studie uiteraard wel vereist een werkende Mock-Up/demo op te leveren. Zowel individueel als gezamenlijk. Ook diende er een volledig uitgewerkt marketing plan opgeleverd te worden. Ik heb heel veel aandeel binnen deze documentatie gehad. Deze taak trok ik altijd al vrij snel naar mij toe, omdat ik wist dat daar mijn kwaliteiten wel al lagen. Ook baseerde ik deze keuze toen op het feit dat ik over minder programmeer kennis beschikte in vergelijking met de rest. Ik volgde immers als enige binnen mijn afstudeervariant deze minor. Ik ben uiteindelijk erg trots op mijn eigen demo en het gezamenlijke uitgewerkte concept.


  Studieregie punten/Scriptie
  Behalve de reguliere vakken binnen Interactie Media. Is het ook vereist dat er 3 studieregie punten per jaar behaald worden. Een studieregie punt staat voor minimaal 28 uur investering in het opdoen van kennis die buiten de reguliere lesstof valt. In veel gevallen werden er geregeld workshops georganiseerd vanuit het HVA, maar konden studenten ook bijvoorbeeld: nieuwe technieken binnen websites, software of andere onderdelen bestuderen en uitwerken om punten te behalen.


  Ik koos voor mijn laatste 2 studie regiepunten om een spel te gaan uitwerken voor smartphones. Een origineel concept en met als doel amusement. Ik vond deze opdracht, die ik zelf samen had gesteld, onwijs leuk om uit te werken. Het ontwerpen en het maken van de demo waren op zichzelf al geweldig. Maar het onderzoek naar de juiste marketing technieken en welke wijze deze het beste konden worden toegepast, maakte de opdracht voor mij allen maar uitdagender.


  Voor mijn scriptie heb ik tevens gekozen om mijn onderzoek uit te breiden en mij te richten op de invloed van Sociale Media met betrekking tot Mobile Games, en hoe sterk deze van invloed kunnen zijn in vergelijking met andere reguliere online media. Welke technieken startende ondernemers kunnen toepassen zonder daar grote investeringen voor te doen. Welke tools hierbij kunnen ondersteunen en welke methodes het best tot zijn recht komen.


  Ik heb toen gekozen om mijn scriptie aan de hand van foam-boards te presenteren om de betrokkenheid en interactie levend te houden. Ik heb mijn studieregie punten en scriptie uiteindelijk met een ruim voldoende afgerond.


  Branding & Design
  Branding & Design was een erg inspirerend vak binnen de studie. De oplevering en afronding van dit vak bestonden uit: een theoretisch onderdeel, een toets en een praktijk opdracht.


  Alle onderdelen sloten erg goed op elkaar aan en het was net een officiele opdracht. Wij diende een debriefing te verwoorden en te documenteren. Onderzoek te doen naar de doelgroep die ik wilde bereiken. Een heldere motivatie te vinden die probleemoplossend zou kunnen zijn.


  De hoorcolleges van dit vak waren meestal buiten en heel erg interactief. Het doel van de docent, was onze kijk op merkbeeld en reclame te verbreden. Dat wij vanuit de consument leerde denken en handelen. De opgedane kennis moest worden toegepast in de briefing en worden uitgewerkt tot een volledig rapport. Een ondernemingsplan voor het opzetten van een eigen bedrijf. In dit plan stonden: mentaal merkbeeld, visie en strategie centraal.


  De praktijdopdracht sloot er perfect op aan. Het ontwerpen van een logo en ontwerp document voor de onderneming. Enkel was het een eis dat er meerdere voorstellen vanuit meerdere perspectieven gedaan werd. Dit proces was verre van gemakkelijk en heeft mij toen absoluut ook erg veel moeite gekost. Design en ontwerp blijven uiteraard behalve de theoretische en technische aspecten, ook naar mijn mening een kwestie van smaak.


  Alle opgedane kennis konden wij wel gelijk testen tijdens het pittige driedelige tentamen. Ik heb uiteindelijk heel veel geleerd van dit vak, maar helaas waren enkele gebeten nagels en grijze haren niet te voorkomen.


  Crossmedia Strategie
  Tijdens dit vak werden wij geintroduceerd aan de complexiteit van Cross mediale campagnes, maar ook aan de effectiviteit hiervan indien deze campagnes goed worden uitgevoerd. Wij kregen in teamverband de opdracht om een Crossmedia campagne te bedenken en deze uit te werken in het voordeel van de stad Amsterdam. Met als doel om Amsterdam meer in de spotlight te zetten.


  Elk stadsdeel had een eigen opdracht en wij moesten dus eerst een stadsdeel segmenteren voordat wij konden starten met het onderzoek. Wij kozen vrij direct voor: Stadsdeel Centrum. De opdracht die daarbij hoorde richtte zich op de Westelijke Eilanden. Aan ons de taak om een brede campagne te bedenken die meer bezoekers zou genereren. Uiteraard was er veel desktop en veld onderzoek nodig om de doelgroep en de het stadsdeel beter te leren kennen. Hierdoor konden wij beter op de doelgroep inspelen en de juiste kanalen hier op afstemmen. Bij Crossmedia strategie is de aansluiting van media kanalen erg belangrijk en essentieel om effectief inzetbaar te zijn. Wij hebben tijdens de hoorcolleges veel trainingen en theorie gehad met betrekking tot de cirkel van deze campagnes.


  Wij hebben uiteindelijk gekozen voor het concept RIA (Rust In Amsterdam). Dit concept richtte zich op de geschiedenis en de cultuur van deze omgeving. De doelgroep kon aan de hand van Sociale Media acties, QR codes op flyers en een radio quiz, verschillende aanbieding, prijzen, kortingen en kaarten winnen. Deze acties sloten op elkaar aan en waren te combineren. Tevens ondersteunde een Mistery Quest de gehele campagne. Er zou bij genoeg deelnemers een gratis concert worden gegeven, deze dan gesponsord door radio 538.


  Serious Games
  Toen ik voor het eerst geintroduceerd werd aan Serious Gaming, had ik een heel troebel beeld van wat ik mij erbij moest voorstellen. Zou het gaan om educatieve online spellen, of spellen die ingezet worden door de overheid?


  Het bleek al snel dat het verschillende kanten op kon gaan. Een Serious Game is een spel met een ander primair doel dan enkel vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Een Serious Game kan gebruikmaken van meerdere media kanalen: Dit kan bijvoorbeeld; traditionele media zijn, een bordspel, kaartspel, een gefaciliteerde managementgame, een online campagne of een computergame.


  Tijdens het tweede blok van dit vak, kregen wij de keuze uit verschillende opdrachten in de vorm van een briefing. Er diende zowel een groep, als individuele opdracht opgeleverd te worden om het vak af te kunnen ronden met een voldoende. Wij als team, kozen toen voor Jaap.nl omdat wij wel kansen zagen binnen de huizenmarkt.


  In de opdracht werd beschreven, dat Jaap.nl zich wilde richtte op het voorlichten van bestaande leden. Dat zij hen attent wilde maken, op de gebreken die verschillende huizen met zich mee kunnen brengen. Het is vaak tijdens het bezichtigen of de koop, niet direct zichtbaar dat er gebreken aanwezig zijn. Hierdoor schaffen vele mensen bouwvallen aan en raken zij vervolgens flink in de problemen. Jaap.nl wilde zich onderscheiden en de eerste zijn die hun leden hierbij ondersteund.


  Aan ons was de taak om hier een geschikte campagne en serious game voor uit te werken. Uiteraard moest er veel onderzoek gedaan worden naar de gesegmenteerde doelgroep. Waar lagen de gevaren en hoe konden wij op amusante maar heldere wijze een concept hieraan koppelen. In deze specifieke schoolperiode waren bepaalde korte online spellen nog vrij populair. Nu te vergelijken met mobiele spellen zoals Angry birds of Candy Crush.


  Wij als team wilde daar op inspelen, en kozen voor een interne korte game, gebaseerd op een toentertijd populair online spel: Mistery of the old house. Bij dit spel moesten er verschillende missies en opdrachten worden uitgevoerd aan de hand van verborgen objecten.


  Bij ons concept moest de gebruiker zo snel mogelijk op zoek gaan naar de gebreken in het huis om meer punten te verdienen. Op deze manier wilde wij de leden bewust maken, van de mogelijke gevaren en gebreken tijdens het aanschaffen van een huis en dit op een amusante uitdagende wijze.


  Zodra de gebruiker een interessant huis had gevonden, kreeg hij of zij de mogelijkheid het spel: Vind de verborgen gebreken te spelen. Onze game zou bestaan uit verschillende levels en de mogelijkheid bieden, om als speler in een score lijst terecht te komen. De beste leden werden beloond met prijzen. Deze campagne werd ondersteund door Sociale Media in de vorm van: YouTube kanalen en Facebook.


  Het eindresultaat mocht er wezen en wij waren er wederom erg trots op. Het ging mij in ieder geval achteraf gezien vrij gemakkelijk af. Ik kon mij erg vinden in de vrije creativiteit van het vak en de vele invalshoeken die mogelijk waren binnen deze opdracht.


  Interactieve video's
  Binnen IAM, heb ik verschillende vakken gehad die gericht waren op video interactie. Aspecten zoals de techniek, theorie, conceptualisatie en vormgeving stonden hierbij centraal. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Audiovisueel Design, Video editing, Interactief Scenario schrijven en Video marketing. Ook heb ik veel projecten uitgevoerd waarbij er veel camera werk nodig was, video editing , en interactie (game play).


  Audiovisueel Design en Video editing waren uiteraard vakken die zich focuste op de film technieken, software kennis en het gebruik hiervan. Video marketing gaf ons een beeld, van hoe intereactieve video`s ingezet kunnen worden en dat dit ook voor serieuze doeleindes gebruikt werd. Op welke wijze er gebruik gemaakt kon worden van bepaalde technieken en middelen om campagnes krachtig uit te voeren.


  Interactief scenario schrijven, heeft verreweg van deze vakken, het meeste indruk op mij gemaakt. De opdracht was: het volledig produceren van een interactieve video die ingezet kon worden voor goede doelen.


  De opdracht was in groepsverband en wij kozen er toen voor om ons te richten op zinloos geweld. In het begin was ik overmoedig en dacht ik enkel aan het eindresultaat en dat het voor ons geen probleem moest zijn. Waar ik mij gruwelijk in vergist heb toen, is de complexiteit van keuze momenten binnen een interactieve video. Dat het behalve lastig is, deze keuze momenten goed op elkaar aan te laten sluiten, het ook erg moeilijk is deze momenten een toegevoegde waarde mee te geven. Buiten dat om, kosten het onwijs veel tijd al het filmmateriaal zonder budget correct en krachtig neer te kunnen zetten.


  Behalve de video zelf, moest er een proffesioneel film script worden opgeleverd. Wat inhield dat het bijna niet van echt te onderscheiden mocht zijn. Wat was dit ontzettend zwaar maar ook zo belonend, toen bleek dat wij met zijn alle het cijfer 10 behaald hadden met de groepsopdracht. Alle energie, tijd, kracht en motivatie werd eindelijk beloond. Dit vak was weliswaar 1 van de zwaarste, maar ook 1 van de meest leerzame en uitdagende van allemaal.

 • Wie ben ik

  Deze showcase is bedoeld om kort te laten zien wat voor kennis ik heb opgedaan. Mijzelf kort beschrijven maakt het al lastig om een goed beeld te krijgen van wie ik ben en waar ik voor sta. Want immers woorden zoals: doorzetter, spontaan, sportief, creatief, muzikaal, verantwoordelijk, open minded, gezellig en humor, zijn absoluut woorden die mij omschrijven, maar zijn van zo een ruim begrip dat er eigenlijk meer toelichting vereist is.

  Wat ik kan vertellen is dat ik creativiteit in elke vorm erg belangrijk vind, ikzelf zing graag, speel gitaar, schrijf muziek en vind sporten erg belangrijk, gezond en amusant. Uiteraard zorgt sport immers voor meer energie en draagt het enorm bij aan de positieve gedachtengang. Ik fiets zo veel mogelijk en ik ben dan ook minimaal twee keer in de week op het voetbalveld of in de zaal te vinden. Maar goed, omdat er zo veel te vertellen is, zal ik mij enkel richten op onderwerpen die ik relevant vind voor u als doelgroep.

  Ik hou persoonlijk niet van stil zitten. Ik stel graag doelen en zet mij daar vaak ook volledig voor in. Vandaar dat de woorden verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen boven in het lijstje te vinden zijn. Dit is een hoog streven waar balans van absolute noodzaak is. Planning, afspraken en structuur zijn daar een grote steun bij. Ik hou van flink doorwerken, maar ben het best inzetbaar indien ik mijn creativiteit in een vorm kwijt kan en affiniteit heb met de branche. Ik vind dan ook betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel een essentieel onderdeel om onder gunstige omstandigheden te kunnen functioneren.

  Verder leer ik graag en blijf ik het liefst up to date met veel dingen in het leven. Persoonlijke ontwikkeling mag naar mijn mening niet stil staan. Je bent immers nooit te oud om te leren.

  Het is altijd fijn, als er doorgroeimogelijkheden zijn binnen een firma. Dit brengt veel positieve energie en toekomstperspectieven met zich mee. Echter, ben ik van mening dat je enkel door het zelf actief trainen van je brein, in staat bent en blijft aan deze mogelijkheden te kunnen en blijven voldoen. Trainingen, lezingen, cursussen en jezelf blijven inlezen zijn voor mij een enorme steun.

  "Mens sana in corpore sano".

 • Curriculum Vitae

  Naam:                         Katarina van Dam
  Adres:                         Herderstraat 7, 1546 LP in Jisp
  Tel:                              075- 642-3904
  E-mail:                        Katarina_v_dam@live.nl

  Geboren: 24 september 1987 Opleidingen: 2000 tot 2004 VMBO kader gericht verzorging bij het TRIAS. Geslaagd augustus 2004. 2004 - 2007 MBO Facilitaire dienstverlening leidinggevende bij het Regiocollege in Zaandam. Geslaagd juli 2007. Momenteel: Interactieve media HVA. 4e jaar/afstudeervariant CC(Content en Communicatie).

  Stages:
  2001/In totaal 10 weken: Supervisor in Hotel Krasnapolsky gelegen in Amsterdam. Leidinggeven aan schoonmaakpersoneel en kamermeisjes/jongens. Dagelijks ongeveer 80 kamers inspecteren.

  2002/In totaal 10 weken: Assistent teamleider bij verschillende afdelingen binnen het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Assisteren bij personeelsindeling, klachten en aansturing. Dagelijks faciliteiten controleren en uitvoering beoordelen.

  2003/In totaal 10 weken: Assistent huisvestingmanager binnen het Regiocollege in Zaandam. In het begin een introductie aan het werkveld en ervaring opdoen. Vervolgens als assistent huisvestingmanager alle faciliteiten controleren en personeel hierop aansturen.

  2003/In totaal 10 weken: Olympisch stadion Amsterdam: Personeelsmedewerker/manager van het restaurant.

  2010/In totaal 10 weken: ICATT-Interactieve Media Afdeling I-Goverment: Interface designer-Adviseur. Interface design voor Amsterdam: digitale aanvraag formulieren voor vergunningen online. Indeling WABO(Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)Cockpit/Interactieve toepassingen bedenken.


  Projecten stages:
  - Indeling van de WABO(Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)cockpit: Interactieve toepassingen bedenken ter ondersteuning van de instructielessen.
  - WABO digitale vergunningen: Het ontwerpen van een meer gebruiksvriendelijke Interface. Iconen, metaforen, content.

  - Student Informatie Systeem HVA/UVA (Kernproject, teamverband): Applicatie ter introductie van het SIS systeem/ Dr. SIS: Augmenthed reality brochure online. Afgerond met: 8.0

  - Minor Game Design(Individueel en in teamverband): Ontwikkelen van een individueel spel/Ontwikkelen van een gezamenlijk spel/Game Art/Graphic-design. Afgerond met: 8.0

  Werkervaring:
  Qelp:
  1e jaar: Content producer: het produceren van content en het beheren hiervan binnen een Content Management Systeem.

  2e jaar: Content editor: Het bewerken van content wat geproduceerd is door Content Producers. Het bewaken van de kwaliteit. Het eindresultaat publiceren.
  - Boekhouding: Salaris verwerking van personeel.
  - Toestel logistiek: Het bewaken van de smartphones, het logistiek beheer, beveiliging. - Postverwerking: Alle orders verwerken; ontvangen versturen, zowel binnenland als buitenland. - Facilitaire dienstverlening: Alle faciliteit beheren, vervangen, aanvullen van de voorraad, corvee rooster maandelijks produceren, boodschappen bestellen, clean desk policy bewaken. - ( Sales afdeling): Design, editing, marketing, usability expertise, interface design.

  Hobby's:
  -Veldvoetbal, zaalvoetbal, fietsen.

  -Muziek componeren.

  -Zang, akoestisch gitaar.

  -Conceptualisatie.

 • Visie/denkbeeld

  Mijn energie, mijn liefde, komen terug in creativiteit, muzikaliteit en het ontwikkelen van. Het optimaliseren, promoten, de psychologie en beinvloeding. Als klein kind knutselde ik al zogenaamde prodcuten in elkaar en maakte ik eigen liedjes. Inmiddels ben ik erachter dat mijn creativiteit heel divers is en ik mij graag wil inzetten op vlakken die mij interesseren. Dat ik mijzelf wil onderscheiden en probleemoplossend wil kunnen zijn.

  Ik heb binnen de Hogeschool van Amsterdam, van zoveel verschillende aspecten mogen proeven, wat ik in het begin altijd een onwijs nadeel van HBO opleidingen vond. Want men zocht immers mensen die gespecialiseerd zijn in 1 specifiek onderdeel. Zoals bijvoorbeeld; een programmeur, designer, web developer, markering expert etc. Maar in feite heb ik nooit gerealiseerd dat die vergaarde brede kennis uitstekend als 1 geheel ingezet kunnen worden. De basis heb ik onder de knie en de rest is bijscholing.

  Dit geheel maakt het mogelijk verder te kijken dan je neus lang is. Dat vind ik een belangrijk uitgangspunt om naar te streven. Het kritisch blijven analyseren, zoeken, optimaliseren en relativeren zijn basiskenmerken hiervan. De zogenaamde uitdrukking: "Thinking out of the box", dient dan ook naar mijn mening gestimuleerd te worden en het open staan voor andere denkwijze vind ik erg belangrijk, erg leerzaam maar vooral, een erg doeltreffende manier van denken.

  Ik hoop in de toekomst nog veel van mijn creativiteit te mogen inzetten ten goede van ontwikkeling en verbetering. Een bijdrage te kunnen leveren aan amusement, de consument, en dat in samenwerking met een toekomstgerichte firma.